0 Comments

प्रेश बिज्ञप्ति   कोभिड - १९ माहामारी को यो बिशंम परिस्थिति र कठिनको अबस्था बाट सबैजना सुरक्षित र संयम रहनु हुन हामी बिनम्र अनुरोध गर्दछौ, साथै बजार लकडाऊनको अबस्थालाई ध्यानमा