0 Comments

प्रेश बिज्ञप्ति   कोभिड - १९ माहामारी को यो बिशंम परिस्थिति र कठिनको अबस्था बाट सबैजना सुरक्षित र संयम रहनु हुन हामी बिनम्र अनुरोध गर्दछौ, साथै बजार लकडाऊनको अबस्थालाई ध्यानमा

Important Massage to community about COVID-19 Pandemic

0 Comments

Dear All, Sindhu Welfare Society Of USA will continue providing safety supplies from April 26, 2020 for Essential worker, people who are at most risk of severe illness are adults